Raad van Advies

De Raad van Advies wordt gevormd door Mr. Th. Boumans (advocaat), Mr. ABE van Kan (advocaat), mr. RJWL Loonen (Advocaat). De Raad van Advies heeft een adviserende rol in het aanstellen van docenten, kiezen van cursusonderwerpen en over de waardering van het door de docent opgestelde cursusinhoud.

Mr. Th. Boumans

Met het afronden van de mbo-opleiding Sociale Dienstverlening in 1980 en de vervolgstudie Maatschappelijk Werk op hbo-niveau, vier jaar later, legt Theo Boumans de basis voor zijn huidige professie. Het helpen van mensen loopt immers als een rode draad door het leven van de advocaat, met name getuige zijn werkzaamheden als straathoek- werker tussen 1982 en 1992. In 1988 start Theo Boumans de studie Nederlands Recht aan de Universiteit Maastricht, die hij in 1995 succesvol afrondt. Twee jaar lang doceert hij Privaatrecht, maar stapt vervolgens definitief over naar de advocatuur. Het werkterrein van Theo Boumans heeft zich inmiddels geconcentreerd op het strafrecht, daarbij geholpen door zijn verleden in de sociale dienstverlening, brede juridische kennis en maatschappelijke ervaring.

Mr. ABE van Kan

Arnaud is advocaat sinds 2008 en per 1 april 2016 in dienst getreden bij Boumans & Partners Advocaten. Hij is in 2007 afgestudeerd aan de Universiteit van Maastricht in de richting strafrecht.

Mr. RJWL Loonen 

Vanaf 1992 bestiert Ronald Loonen zijn eigen assurantiekantoor. Tegelijkertijd studeert hij zowel Nederlands als Fiscaal Recht, aan de Universiteit Maastricht. In 2002 rondt Ronald Loonen zijn studie af, waarna hij drie maanden stage loopt bij een advocatenkantoor op Curaçao. In 2005 neemt hij nog een ander assurantiekantoor over, maar besluit in 2008, na zestien jaar in de assurantiebranche te hebben gewerkt, de onderneming te verkopen. Zijn opgedane mensenkennis, de intensieve omgang met mensen en de parallellen met de advocatuur komen hem goed van pas. Theo Boumans, waar Ronald Loonen reeds zaken mee doet, biedt hem de mogelijkheid partner te worden in de maatschap. Deze overeenkomst wordt in 2010 bekrachtigd.

Ronald is daarnaast actief als afgevaardigde in het College van Afgevaardigde van de Nederlandse Orde van Advocaten en lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Jonge Balie Nederland.