Onze docenten

Prof. mr. A.J.M. Nuytinck

Prof. mr. Nuytinck is deskundig op het gebied van personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht.

Hij publiceert onder meer over:

huwelijk, geregistreerd partnerschap en samenlevingscontract, gemeenschap van goederen en huwelijkse voorwaarden, echtscheiding, alimentatie en pensioenverevening, afstammings-, adoptie-, gezags- en omgangsrecht naamrecht en burgerlijke stand curatele, meerderjarigenbewind en mentorschap versterferfrecht (als er geen testament is) en testamentair erfrecht.

Prof. dr. G.J.B. Dietvorst

Prof. dr. Dietvorst (1950) is fiscaal jurist en was als hoogleraar verbonden aan de juridische faculteit van Tilburg University, waar hij sinds 1996 de leerstoel “Fiscale en civielrechtelijke aspecten van toekomstvoorzieningen” bekleedde. Gerry is bijna 40 jaar in de verzekeringswereld werkzaam ben geweest met pensioen als werkgebied. Momenteel is hij verbonden aan PensioenGeMi. Tevens is hij redacteur van Pensioenmemo. Hij schreef diverse boeken en heeft een groot aantal artikelen gepubliceerd.

Mr. Th. Boumans

Met de afronding van de graad Sociale Dienstverlening in 1980 en de vervolgstudie Maatschappelijk Werk op universitair niveau, vier jaar later, legde Boumans de basis voor zijn huidige beroep. Het helpen van mensen is immers een veelvoorkomend thema in het leven van een advocaat, en met name ook in zijn werk als straathoekwerker tussen 1982 en 1992. In 1988 begon Boumans met het volgen van zijn studie Nederlands recht aan de Universiteit Maastricht, die hij in 1995 succesvol afrondde. Twee jaar lang doceerde hij privaatrecht, maar daarna ging hij permanent over naar de advocatuur. In 2001 opende hij de deuren van zijn eigen advocatenkantoor en bouwde hij het bedrijf geleidelijk uit tot de huidige maatschap.

Het werkveld van Boumans concentreert zich nu op het strafrecht, ondersteund door zijn verleden in de sociale dienstverlening, brede juridische kennis en maatschappelijke ervaring.

mr. Boumans is sinds 2001 werkzaam als strafrecht advocaat.

Mr. A. Beckers

Mr. Beckers (1963) diende bij het Korps Commando Troepen in Roosendaal en was daarna werkzaam bij de politie. Hij studeerde in 1991 af in “bestuurs- en beleidswetenschappen”. In 1998 voltooide hij de studie Nederlands recht en werd hij in Maastricht als advocaat beëdigd.

Hij is actief op het gebied van het strafrecht, het bestuursrecht en het fiscale (financieel economische) recht. Beckers is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten. Als specialist op het gebied van de Opiumwet – waaronder (medicinale) cannabis en CBD – verwierf hij landelijke bekendheid in spraakmakende Cannabis gerelateerde rechtszaken. Dit zowel op het gebied van het strafrecht, het bestuursrecht als het fiscaal recht.

Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam voltooide hij in 2019 de opleiding tot Financieel Forensisch Deskundige. Beckers heeft ervaring met het verrichten van bedrijfsinterne fraudeonderzoeken. In zowel straf- als tuchtrechtzaken staat hij accountants en andere vrije beroepsoefenaars bij.